Jeśli właśnie rozglądasz się za tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Katowicach, to być może zwróciłeś uwagę na to, że poszczególne biura i freelancerzy oferują zarówno tłumaczenia uwierzytelnione, jak i zwykłe. Istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, co może mieć duży wpływ na to, czy wykonane tłumaczenie w ogóle Ci się do czegoś przyda. Z naszego poradnika dowiesz się, czym właściwie jest tłumaczenie uwierzytelnione, kto może je wykonać i dlaczego zawsze warto dopytać tłumacza, jaki rodzaj translacji oferuje.

Tłumaczenie uwierzytelnione – co to jest?

Tłumaczenie uwierzytelnione może być wykonane tylko przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Katowicach (lub dowolnym innym mieście), który legitymuje się wymaganymi uprawnieniami. Tłumacz przysięgły musi być wpisany na specjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwości, co możesz sprawdzić przed nawiązaniem z nim współpracy. Jeśli nie ma tej osoby na liście, to przygotowane przez nią tłumaczenie NIE BĘDZIE uwierzytelnione – a to spory problem.

Przede wszystkim tłumaczenie uwierzytelnione ma wartość urzędową. Oznacza to, że będzie honorowane we wszystkich instytucjach, w których je złożysz – na przykład w urzędzie stanu cywilnego, w urzędzie patentowym, na uczelni, w szpitalu, w firmie ubezpieczeniowej etc. Zasada jest taka, że jeśli odbiorca tłumaczenia nie mówi wprost, czy wymaga dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, to dla świętego spokoju i oszczędności czasu lepiej jest złożyć tłumaczenie uwierzytelnione. Mamy wówczas pewność, że nie zostanie odrzucone z powodów proceduralnych.

Tłumaczenie uwierzytelnione musi zawierać adnotacje opisujące jego integralne elementy, takie jak na przykład:

  • godło,
  • herb,
  • logo,
  • podpis,
  • pieczęć,
  • zdjęcie posiadacza dokumentu (np. w przypadku tłumaczenia legitymacji, świadectwa etc.).

Kolejnym charakterystycznym dla tłumaczenia uwierzytelnionego elementem jest to, że na jego końcu tłumacz przysięgły języka niemieckiego umieszcza formułę, która poświadcza zgodność wykonanego tłumaczenia z dokumentem źródłowym. Wymagana jest również okrągła pieczęć tłumacza, a także jego własnoręczny podpis.

Należy przy tym pamiętać, że aby tłumaczenie uwierzytelnione miało moc prawną, to musi zostać przygotowane w formie papierowej i przekazane zamawiającemu osobiście lub ewentualnie za pośrednictwem poczty czy kuriera. Tłumacz musi też otrzymać dokument źródłowy, aby móc poświadczyć, że tłumaczenie jest zgodne z jego treścią.

Czym jest tłumaczenie zwykłe?

Pewnie się domyślasz, że tłumaczenie zwykłe nie jest tak obwarowane wymaganiami formalnymi, jak ma to miejsce w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego. Zwykłe tłumaczenie może przygotować w zasadzie ktokolwiek, kto tylko dostatecznie dobrze włada językiem niemieckim. Często parają się tym np. studenci germanistyki czy osoby, które wychowały się lub wiele lat mieszkały za naszą zachodnią granicą.

Oczywiście nie ma również problemu z tym, aby tłumaczenie zwykłe przygotował tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Katowicach czy innym mieście. Warto się zdecydować na taki krok, ponieważ eliminuje to ryzyko błędów i niepoprawnej formy tłumaczenia, a tym samym jego odrzucenia przez adresata.

Po czym odróżnisz tłumaczenie zwykłe od uwierzytelnionego? Najłatwiej zrobić to po pieczęci (o ile została umieszczona na dokumencie). W przypadku tłumaczenia zwykłego będzie to pieczęć prostokątna, a uwierzytelnionego – okrągła.

Rada

Nawet zamawiając tłumaczenie zwykłe zawsze warto poprosić tłumacza, aby opatrzył je swoją pieczęcią i własnoręcznym podpisem – dzięki temu dokument prezentuje się profesjonalnie, robi bardzo dobre wrażenie, a to może mieć znaczenie np. w sytuacji, gdy jego odbiorcą jest potencjalny kontrahent biznesowy.

Dodatkowo wspomnijmy o tym, że tłumaczenie zwykłe może być przygotowane w formie papierowej, jak i elektronicznej, np. jako skan dokumentu.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj tłumaczenia zamówisz w proGermanica, możesz mieć pewność, że zostanie ono przygotowane w sposób rzetelny i powyżej obowiązujących standardów translacyjnych.