Tłumaczenia

 • Język niemiecki
 • Ustne i pisemne, zwykłe i przysięgłe 
 • On-line
 • Szybka wycena, krótkie terminy, najwyższa jakość
 • Wszystkie obszary tematyczne, a w szczególności:
  • Business Support
   • Tłumaczenie szkoleń, negocjacji, umów, dokumentów
   • Nawiązywanie kontaktów 
   • Realizacja zleceń w dowolnej lokalizacji
  • Adwokaci, radcowie i notariusze
   • Umowy, akty notarialne, inne pisma 
   • Postępowania sądowe, czynności policyjne i prokuratorskie
   • Kontakt z klientami wraz z obsługą
  • „Gotyk”
   • Dawne dokumenty, starodruki, manuskrypty, m. in.:
    • Księgi wieczyste, akty własności i testamenty  
    • Świadectwa
    • Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu
  • Pogotowie tłumaczeniowe 24/7
   • Usługi i pomoc:
   • poza godzinami urzędowania służb i administracji 
   • w porze nocnej
   • w niedziele i święta